Oferta

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi wyceny:

-  nieruchomości niezabudowanych

- nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi , budynkami gospodarczymi

- nieruchomości zabudowanych budynkami handlowymi, biurowymi, usługowymi

- nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)

- nieruchomości rolnych i leśnych

- ograniczonych praw rzeczowych (służebność, użytkowanie)

Określam wartość nieruchomości do celów:

- ustalenia ceny kupna- sprzedaży

- zamiany nieruchomości

- zniesienia współwłasności

- ustalenia wartości majątku do podziału

- ustalenia wielkości zabezpieczenia kredytu

- sądowych i komorniczych

- podatkowo - skarbowych

- obliczenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

- ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej

- aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

- wprowadzenia nieruchomości jako aportu do spółki

- ustalenia wartości służebności

- rozliczenia poniesionych nakładów

Wynagrodzenie za usługę i termin realizacji są ustalane indywidualnie dla każdej wyceny. Cena wykonania operatu szacunkowego zależy między innymi od rodzaju nieruchomości, jej lokalizacji, celu i zakresu wyceny, ilości dokumentacji koniecznej do pozyskania.

Joanna duda

rzeczoznawca majątkowy

nr uprawnień 4413

Zajmujemy się sporządzaniem operatów szacunkowych dla osób fizycznych, firm i instytucji.

zapewniamy szybką i sprawną obsługę oraz pomoc merytoryczną

Oszacowanie wartości rynkowej lokalu, domu, działki

Sprawdź jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia wyceny

wycena nieruchomości joanna duda

ul.sieje 48, 25-561 Kielce

+48 602 458 136

mail. asia_duda@wp.pl